Om Refleksivt Forum

Jeppe og Anne Refleksivt Forum

Refleksivt forum er dannet af psykologerne Anne Corlin og Jeppe Budde, der begge er certificerede  til at træne psykologer og andre fagfolk i vurderingen af Parental Reflective Functioning (PRF), på baggrund af det semistrukturerede forældreinterview PDI (Parent Development Interview).

PRF er et begreb som professor Arietta Slade har lanceret med udgangspunkt i den forskning Peter Fonagy og hans kolleger lavede omkring et storstilet forskningsprojekt, kaldet London Parent Project i 1990’erne. Parental Reflective Functioning handler om hvordan forældre forstår deres børn og dem selv i samspillet, med andre ord hvordan de kan mentalisere om dem selv og deres børn i relationerne.

De seneste tiår har adskillige forskningsprojekter underbygget antagelsen om at der eksisterer en positiv sammenhæng mellem forældres evne til at forstå deres børns mentale tilstande og deres omsorgskompetencer; forældrenes evne til at trøste og opdrage børnene på måder som støtter en psykisk sund udvikling og trivsel.

Anne og Jeppe mødte hinanden på et kursus på Anna Freud Centre i 2013, og har siden haft et tæt samarbejde om at udvikle og implementere strukturerede metoder til vurdering af forældres refleksive funktion. Formålet med Refleksivt Forum er således både at etablere en ramme for videre udvikling af metoder til vurdering og udvikling af forældres mentalisering, samt at formidle disse metoder til fagpersoner som arbejder med sårbare familier igennem uddannelse og kurser.

Udover  kurser i PDI-RF tilbyder Refleksivt Forum således temadage og supervision inden for emnet. Da Anne har base i København og Jeppe i Aarhus, dækker Refleksivt Forum hele landet. Læs gerne mere om Anne på mindtomindpsyk.dk og Jeppe på psykologcenteraarhus.dk.